Praktické informace

 

PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY

 

 

ÚMRTNÍ  LIST

  Vyhotovení úmrtního listu Vám zajistí Pohřební služba na základě těchto dokladů:


Úmrtní list vydává matrika, do jejíž správního obvodu spadá obec, ve které osoba zemřela. Matrika vystaví úmrtní list do 30ti prac.dnů a pošle jej poštou doporučeně na adresu objednavatele pohřbu, pokud se objednavatel nerozhodne jinak.

 

Matrika zasílá kopii úmrtního listu také na tyto instituce:

 

NOTÁŘ – DĚDICKÉ ŘÍZENÍ


POHŘEBNÉ


Potřebné doklady:

Nárok na pohřebné se uplatňuje na příslušném Kontaktním místě státní sociální podpory (podle trvalého bydliště žadatele).

 

Bílovec, Pivovarská 556/41, tel. 950 139 220,   Nový Jičín, Tyršova 140/5, tel. 950 139 519,

Odry, Nádražní 670/30, tel. 556 730 322,         Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, tel. 556 879 276,

Vítkov, Wolkerova 467, tel. 556 720 011,          Opava, Jánská 785/2, tel. 553 608 333

 

VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD

     Bílovec, Studénka, Jistebník a okolí:                      Klimkovice, Vřesina, Olbramice a okolí:  

OSSZ Nový Jičín, Svatopluka Čecha 15                   OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34 A

(vedle budovy Nosty a finančního úřadu)              (naproti kulturnímu domu)

Úřední hodiny:                                                             Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 – 17.00                                       Pondělí a středa 8.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00                                         Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00

              Tel.: 556 769 111                                                             Tel.: 596 662 111

 

  Opava, Hradec n. M., Pustá Polom a okolí:

                                                         OSSZ Opava, Krnovská 75

                                            Úřední hodiny:

                                            Pondělí a středa 8.00 – 17.00                                            

                                            Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00     

                                                         Tel.: 553 604 111

 

 

Potřebné doklady k sepsání žádosti o vdovský důchod


Doklady potřebné k sepsání žádosti o sirotčí důchod

 

Další doklady zemřelého, třeba i později doma nalezené (vojenská knížka, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny atd.) zasílá nebo odevzdá pozůstalý té instituci, která doklad vydala.