Pohřební služba St. AGNES, Opava, Bílovec, Studénka, Příbor, Hradec nad Moravicí

pohrebnisluzba-agnes.cz

 

Hlavní nabídka

O pohřební službě
Vyřizování pohřbu
Úmrtí doma
Naše služby
Kytice a věnce
Parte - vzory
Rakve
Fotogalerie
Pobočky a kontakty
Praktické informace
Pomáháme

Další možnosti

Kniha návštěv
Kontakty
Registrace
Kontaktujte nás
Vyhledávání
Mapa webu
Textová verze stránek
Homepage

Anketa

Jak jste nás našli?
internet
24%
reference známých
31%
osobní zkušenost
25%
jiný způsob
20%
Celkem hlasů: 11476
Monday 03/18/19
Svátek má Eduard

Nejnovější dokumenty

Opava
Hradec nad Moravicí
Příbor
Studénka
Praktické informace

Důležité kontakty

St. AGNES pohřební služba:
+420 556 410 810
PSAgnes@seznam.cz
BEZPLATNÁ LINKA: :
+420 800 111 202
NON STOP LINKA::
+420 603 519 090
 Výroba webových stránek

Praktické informace

 

PRACOVNÍ VOLNO S NÁHRADOU MZDY

 • Při úmrtí rodinných příslušníků určuje nárok na pracovní volno Zákoník práce:
 • pracovní volno s náhradou mzdy na 3 dny se poskytuje při úmrtí manžela, druha nebo dítěte.
 •  pracovní volno s náhradou mzdy na 1 den se poskytuje při úmrtí rodičů a sourozenců, tedy dětem, bratrům, sestrám zemřelého, dále při úmrtí rodičů a sourozenců manžela, tedy zeťům, snachám, švagrům a švagrovým.  Pokud tato osoba zároveň zajišťuje pohřeb, má ještě nárok na další 1 den pracovního volna s náhradou mzdy.
 • pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou, nejdéle 1 den se poskytuje při úmrtí prarodičů či prarodičů manžela, tedy vnukům, vnučkám, jejich manželům a manželkám nebo osobě, která nepatří k nejbližším, ale žila se zemřelým v době úmrtí ve společné domácnosti. Pokud tato osoba zároveň zajišťuje pohřeb, má ještě nárok na další 1 den pracovního volna s náhradou mzdy.
 • Potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu Vám vystavíme v naší kanceláři.

 

 

ÚMRTNÍ  LIST

  Vyhotovení úmrtního listu Vám zajistí Pohřební služba na základě těchto dokladů:

 • Občanský průkaz zemřelé(ho
 • Rodný list zemřelé(ho) - pokud je k dispozici
 • Oddací list zemřelé(ho) - pokud je k dispozici.  

 • /Oddací list není nutný v případě, že zemřelý(á) je již vdovec (vdova)/


Úmrtní list vydává matrika, do jejíž správního obvodu spadá obec, ve které osoba zemřela. Matrika vystaví úmrtní list do 30ti prac.dnů a pošle jej poštou doporučeně na adresu objednavatele pohřbu, pokud se objednavatel nerozhodne jinak.

 

Matrika zasílá kopii úmrtního listu také na tyto instituce:

 •  na Českou správu soc. zabezpečení (kvůli zastavení vyplácení starobního či invalidního důchodu)
 • na příslušnou zdravotní pojišťovnu
 • na evidenci obyvatel
 • na příslušný okresní soud (kvůli projednání dědického řízení).

 

NOTÁŘ – DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

 • Dědické řízení zahajuje příslušný okresní soud, který určí notáře dle místa posledního trvalého bydliště zemřelé(ho).
 • Dědici si notáře nemohou volit ani jej měnit, aby byla zajištěna nestrannost přístupu vůči všem účastníkům řízení.
 • V dědickém řízení notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zemřelé(ho) a sdělí, co bude třeba pro vyřízení dědictví učinit.


POHŘEBNÉ

 • Nárok na pohřebné vzniká dnem pohřbení a má jej pouze žadatel z rodiny s nezaopatřeným dítětem (jedná se o nezletilé dítě do 18-ti let nebo studující do 26-ti let, týká se to i dětí osvojených a dětí v pěstounské péči), a to pouze v případě, že zemře jeden z rodičů nebo dítě.
 •  Příjem žadatele o tuto sociální dávku se nezkoumá.
 • Pohřebné se vyplácí jednorázově – ve výši 5.000,-Kč.


Potřebné doklady:

 • OP žadatele
 •  úmrtní list
 • zaplacená faktura za pohřeb
 • doklad o zpopelnění nebo o uložení do země
 • rodný list dítěte nebo studenta – u studenta i potvrzení o studiu.

Nárok na pohřebné se uplatňuje na příslušném Kontaktním místě státní sociální podpory (podle trvalého bydliště žadatele).

 

Bílovec, Pivovarská 556/41, tel. 950 139 220,   Nový Jičín, Tyršova 140/5, tel. 950 139 519,

Odry, Nádražní 670/30, tel. 556 730 322,         Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, tel. 556 879 276,

Vítkov, Wolkerova 467, tel. 556 720 011,          Opava, Jánská 785/2, tel. 553 608 333

 

VDOVSKÝ, VDOVECKÝ A SIROTČÍ DŮCHOD

 • Po zemřelém uplatňují pozůstalí manželé vdovský – vdovecký důchod u příslušné Okresní správy soc. zabezpečení.
 • Pokud byl zemřelý v pracovním poměru, sepíše žádost zaměstnavatel zemřelého.
 • Pokud byl zemřelý soukromý podnikatel nebo nezaměstnaný, uplatní pozůstalý nárok na důchod u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení

     Bílovec, Studénka, Jistebník a okolí:                      Klimkovice, Vřesina, Olbramice a okolí:  

OSSZ Nový Jičín, Svatopluka Čecha 15                  OSSZ Ostrava, Zelená 3158/34 A

(vedle budovy Nosty a finančního úřadu)             (naproti kulturnímu domu)

Úřední hodiny:                                                             Úřední hodiny:

Pondělí a středa 8.00 – 17.00                                      Pondělí a středa 8.00 – 17.00

Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00                                         Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00

              Tel.: 556 769 111                                                             Tel.: 596 662 111

 

  Opava, Hradec n. M., Pustá Polom a okolí:

                                                         OSSZ Opava, Krnovská 75

                                            Úřední hodiny:

                                            Pondělí a středa 8.00 – 17.00                                            

                                            Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00     

                                                         Tel.: 553 604 111

 

 

Potřebné doklady k sepsání žádosti o vdovský důchod

 • Občanský průkaz pozůstalé(ho) manželky, manžela
 • Úmrtní list manžela, manželky
 •  Oddací list
 • Výměry důchodů zemřelého i pozůstalého
 • Pokud je žadatel neschopen dostavit se na OSSZ, je třeba plná moc ověřena notářem


Doklady potřebné k sepsání žádosti o sirotčí důchod

 • Výše uvedené doklady
 • Rodné listy dětí
 • Potvrzení o studiu s uvedením, kde se dítě učí nebo studuje

 

Další doklady zemřelého, třeba i později doma nalezené (vojenská knížka, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny atd.) zasílá nebo odevzdá pozůstalý té instituci, která doklad vydala.

 

ST.AGNES POHŘEBNÍ SLUŽBA - Petr Škrobánek, Bezplatná linka: 800 111 202